ÜRÜNLER

Roket Motor Komplesi (FFAR) 2,75 inç

HAR Sistemi 66 mm

AP Roketi 66 mm

Ders Atış Roketi 21 mm

TAMKAR Mayınlı Sahalarda Geçit Açma Sistemi (Araçlar İçin)

TAMGEÇ Mayınlı Sahalarda Geçit Açma Sistemi (Piyade İçin)

Topçu Roketi 107 mm

Topçu Roketi 122 mm

Roket Bakım ve Revizyonu

Sevk Barutları ve Roket Yakıtları

Karabarutlar

TNT (Trinitrotoluen)

RDX (Hexogen)

HMX (Octogen)

_Footer